Bước 1: Chọn sản phẩm cần mua

 

Bước 2: Hình ảnh sản phẩm

 

Bước 3: Xem chi tiết thông tin giỏ hàng bằng cách click vào nút “XEM GIỎ HÀNG”. Giỏ hàng có giao diện như sau.

 

Bước 4: Click vào nút THANH TOÁN. Sẽ xuất hiện form điền các thông tin cần thiết để dùng vào việc liên hệ và vận chuyển hàng.

Chú ý: những thông tin có đánh dấu * là yêu cầu bắt buộc phải điền vào. Còn lại thì có thể điền hoặc không điền.